Medassist.co.il

תקנון מנוי Medassist

 

תקנון מנוי מדאסיסט

חברת מדאסיסט
בע”מ, ח.פ 515954089, מספקת שירותי תיאום תורים באמצעות מוקד טלפוני ומערכות ממוחשבות באופן מהיר ויעיל.

 

אהגדרות:

1.  “החברה” – מדאסיסט בע”מ ח.פ 515954089, רחוב הברזל 11 רמת החייל. טלפון 6838*

2.  “לקוח” – כל אדם אשר לפחות פעם אחת צרך אחד או יותר משירותי החברה.

3. “מנוי” – אדם אשר רכש את אחד ממסלולי המנוי של החברה ומשלם באופן חודשי וקבוע סכום עבור הטבות ושירותי החברה אשר המוצעים במסגרת המנוי אותו רכש האדם. התשלום מתבצע באמצעות חיוב חוזר קבוע בכרטיס אשראי.

4.  “מנוי ראשי” – מנוי שעלותו היא 35 שקלים ₪ בחודש.

5.   “מנוי שפחתי” – מנוי בעלות 65 ₪ בחודש וכולל בן.ת זוג של המנוי הראשי וילדים מתחת לגיל 18 . 

6.   “נייד הלקוח”– מספר נייד האוזןבמערכות החברה לצורכי יצירת קשר עם הלקוח או אחד מבני משפחתו בעת הצורך.

7.   “ילד” – מי שטרם מלאו לו 18 שנים. ילד יוכל להצטרף למנוי משפחתי עד הגיעו לגיל 18. לאחר מכן יהפוך למנוי נפרד ויצטרך להצטרף לשירותי המנוי כבגיר. על כך תתקבל הודעה מהחברה.

8.   “ארגונים” – משרד הבריאות, סל בריאות ממלכתי, קופות החולים ושירותי הבריאות הנוספים בהן חברות הביטוח – ביטוח פרטי וביטוח לאומי.

9.   “מומחה” – רופא מומחה.

10.  “שב”ן” – שירותי בריאות נוספים (“כללית פלטינום”, “כללית מושלם”, “מכבי זהב”, “מכבי כסף”, “לאומית כסף”, “לאומית זהב”, “מאוחדת עדיף” ו – “מאוחדת שיא”).

11.   “ניהול תיק תביעה” – איסוף כל המסמכים הרלוונטיים מהלקוח, מילוי טופס תביעה בחברת הביטוח הרלוונטית והגשתו יחד עם כל המסמכים הרלוונטיים.

12.   “זכויות רפואיות” – זכויות להם זכאי כל אזרח ישראל בארגונים הרלוונטיים (קופות חולים, בתי חולים, חברות ביטוח וכד’…)

13.   ” כיסוי ביטוחי” – שם כולל לכלל הזכויות הרפואיות בקופות החולים וחברות הביטוח.

14.   “תיק ביטוחי בסיסי” – פירוט כיסויי הביטוח ועלותם כפי שמופיעים באתר “הר הביטוח”.

15.   “ימי עסקים” – ימי א’ עד ה’ כולל, ללא ימי שישי, שבת, ערבי חג, חגים וימי שבתון.

16.   “ספקים” – ספקי שירות אשר נמצאים בהסדר עם החברה, לחברה יש את האפשרות להוסיף או לגרוע את הספקים איתה היא מתקשרת מעת לעת.

 

ב. כללי: 

1.    כותרות תנאי השימוש נועדו לצורך נוחיות בלבד. הן לא תחשבנה כחלק מתנאי השימוש ולא לפירוש הוראותיו.

2.    השפה בתנאי השימוש הינה בלשון זכר אך מתכוונת גם ללשון נקבה.

3.    החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימש מעת לעת. אך השינוי יחול רק על עסקאות שבוצעו לאחר השינוי ולא לפניו.

 

ג.  ייפוי כוח:

1.   לצורך קבלת מגוון השירותים שמספקת החברה, יהיה על כל משתמש שגילו מעל18  לחתום על ייפוי כוח בחתימה דיגיטלית (לצרף קישור לטופס ייפוי כוח).
את נוסח ייפוי הכוח ניתן למצוא בנספח ב’.

 

2.  תוקף יפוי הכוח – תקף עד לרגע ביטול המנוי.

 

3.  בעת חתימת הלקוח על ייפוי הכוח, הוא מאשר למסור לספקי השירות של החברה את המידע הנאסף עליו, לרבות מידע רפואי הרלוונטי לקבלת שירות עבור אותו הלקוח.

 

4.  כל מידע שיימסר לחברה על ידי המשתמש יימסר בהסכמתו החופשית והמלאה.

 

5.  המידע על הלקוח יישמר במאגרי מידע של החברה ו/או אצל גורם אחר מטעמה, לרבות ספקי משנה איתם החברה עובדת. וזאת רק לצורך מתן שירות, עיבוד מידע לצרכים
עסקיים ו/או לצורך שירותים אחרים בכפוף לכל דין.

 

ד.  תשלום

1.   המנוי ישלם לבחרה תשלום לפי פירוט במחירון החברה.

 

2.   המנוי יבצע את התשלום החודשי באמצעות חיוב חוזר קבוע (הוראת קבע) בכרטיס אשראי.

 

3.   תשלום עבור ניהול תיק תביעה יתבצע מראש בתשלום אחד בכרטיס אשראי.

 

4.   עם ביצוע התשלום תישלח למנוי חשבונית / קבלה אל כתובת המייל אשר ניתנה על ידי המנוי לחברה.

 

5.  המחירים כוללים מע”מ.

 

6.  החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את מחירון המנויים, בהינתן הודעה של 30 ימים מראש ועל פי הוראת כל דין.

 

7    בעת ביטול המנוי תרם צבירת וותק של 12 חודשים, החברה שומרת לעצמה את הזכות לגבות תשלום חד פעמי המשלים לוותק זה, במידה והמנוי השתמש באחד מן השירותים
הבאים:

 

א)      שירות פענוח במסלול מהיר

ב)      בדיקת PCR בבית המנוי המוביל/ראשי

ג)       מעבר על תיק רפואי על ידי רופא כללי/משפחה

 

 

ה. פירוט השירותים למנוי

1.   קביעת תור לרופא מומחה:

 

א) החברה תיצור קשר עבור המנוי ובשמו עם רופא בעל התמחות המבוקש על ידי המנוי, במטרה לקבוע תור באופן פרטי עם המומחה. החברה
תקבע תור למומחה למועד של 72 שעות (שלושה ימי עסקים – ימי שישי, ערבי חג וחגים אינן נכללים בספירה זו). במידה המנוי יבקש מומחה ספציפי (יבקש רופא בשם)
 החברה תיצור קשר עם המומחה לקביעת התור במועד הראשון הפנוי לאותו המומחה. במקרה של בקשת מומחה ספציפי החברה אינה מתחייבת למועד
התור.

 

ב) בעת קביעת תור לרופא קופת חולים, החברה תיצור קשר עם הגורם הרלוונטי בקופה לקביעת התור. החברה אינה מתחייבת למועד התור,
התור יקבע בהתאם לזמינות הרופאים בקופה.

 

2.   קביעת תור לבדיקות דימות לרבות MRI

א)  החברה תקבע תור לבדיקות דימות עבור המנוי בהתאם להפניה שהמנוי יספק.

ב) בדיקות הדימות יקבעו במכונים בהסדר ברחבי הארץ עמם עובדת החברה בשיתוף פעולה.

ג) החברה תקבע את התור במועד קצר עד חמישה ימי עסקים מרגע קבלת כל המסמכים הנדרשים לצורך תיאום הבדיקה.

ד)  לבדיקות MRI מיוחדות כמו MRI לב, MRCP, MRI קוצב לב או הרדמה החברה אינה מתחייבת למועד התור.

ה) פענוח הבדיקה יימסר בהתאם למדיניות המכונים בהם בוצעה הבדיקה.

ו)  התשלום עבור בדיקות הדימות יתבצע לחברה והחברה בתורה תעביר את התשלום למכונים והספקים בהתאם להסכמים איתם. יחד עם זאת הסדר זה עלול להשתנות והחברה תודיע למנוי על אופן התשלום טרם ביצוע התשלום וקביעת התור.

ז)  תשלום עבור בדיקת MRI עצמה יתבצע למכון בו תתבצע הבדיקה.

ח) תשלום עבור דמי שירות על MRI יתבצע לחברה.

ט)  במידה והמנוי ירצה לקבוע בדיקת דימות כאשר יש בידו התחייבות (טופס 17 מהקופה, או הסדר של חברת ביטוח בהתאם לפוליסת בריאות של
המטופל) החברה אינה מתחייבת למועד התור.

 

3.   צפיה ושיקוף תיק ביטוחי

א) החברה תשקף ללקוח את הפוליסות הרלוונטיות למנוי כפי שהן מופיעות באתר “הר הביטוח” ללא החרגות רפואיות למיניהן.

ב) הפוליסות הרלוונטיות הן הפוליסות הקשורות לביטוח הבריאות של המנוי – פרק אמבולטורי, ניתוחי, מחלות קשות, סיעודי וניתוחים בחו”ל.

ג) החברה אינה מספקת יעוץ ביטוח למנוי אך תוכל לעשות זאת לבקשתו המפורשת של המנוי.

 

4.  הנחות על מוצרי ושירותי החברה

א) מנוי החברה יקבלו הנחה על מוצרי ו/או שירותי החברה בהתאם למחירון בנספח א’ (מחירון מנויים)

ב) החברה שומרת לעצמה הזכות לעדכן את גובה ההנחה מעת לעת ותעשה זאת בכפוף להודעה מראש של 30 יום למנויים של החברה.

ג)  החברה רשאית להוסיף או להוריד מוצרים והנחות מעת לעת ותעשה זאת בכפוף להודעה מראש של 30 יום למנויים של החברה.

 

5.   ניהול תיק תביעה

א)  החברה תאסוף את המסמכים הרלוונטיים (קבלת מקור עבור הבדיקה/יעוץ, סיכום רפואי שנמסר למנוי, צ’ק מבוטל של המנוי ו/או כל מסמך
נוסף שיידרש על ידי חברות הביטוח) מהלקוח ותגיש עבור הלקוח את תביעת הביטוח עבור השירותים אותה סיפקה החברה (ייעוציים ו/או בדיקות דימות) ללא תמורה נוספת.

ב)    איסוף המסמכים מתבצע באמצעות מערכת  דיגיטלית, ללקוח ישלח לינק כניסה למערכת שבאמצעותה הוא ישלח את המסמכים הרלוונטיים
לחברה ואף יחתום על התביעה.

ג)    החברה אינה מתחייבת לגובה ההחזר או לעצם ההחזר מחבורת הביטוח. החזר כפסים וגובהו יקבעו לפי תנאי פוליסת הביטוח של המנוי.

ד)   עבור ניהול תיק תביעה בעבור בדיקות או ייעוציים שלא הוזמנו דרך החברה, החברה תגבה תשלום חד פעמי באמצעות כרטיס אשראי
בגובה 24 ₪  כולל מע”מ.

ה)  החברה תעביר את המסמכים הרלוונטית לחברות הביטוח עד שלושה ימי עסקים.

ו)   לחברה אין ולא תהיה אחריות על קבלת ההחזר הכספי, וקבלתו תלויה אך ורק
בארגון ממנו ביקשו ההחזר.

ז)   החברה אינה מתחייבת לתוצאות הבקשה שהוגשה לחברות הביטוח או הארגונים  השונים. וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה  כנגד החברה בעניין זה ככל שלא התקבל החזר כספי .

 

               

6.       ביצוע בדיקת קורונה בבית הלקוח

א)      אחת לשנה קלנדרית יהיה זכאי המנוי המוביל לבקש דגימת קורונה במקום מגוריו או עבודתו בעלות מופחתת של 210 ₪ .

ב)      העלות הנ”ל כוללת עלות דוגם, ביצוע בדיקת מעבדה של הדגימה ומתן תוצאה של עד 24 שעות מרגע ביצוע הבדיקה.

ג)       לעלות הנ”ל עלולה להתווסף תוספת מרחק.

 

7.
מעבר על תיק רופאי על ידי רופא כללי/משפחה

א)  לרשות מנוי החברה תעמוד הטבה – קבלת יעוץ רפואי על ידי רופא משפחה על בסיס סיכום מידע רפואי (ניתן לקבל זאת אצל רופא משפחה) ובדיקות דם אחרונות.

ב)   היעוץ הינו טלפוני.

ג)    על המטופל להכין ליעוץ סיכום מידע רפואי ובדיקות דם אחרונות.

ד)   באופן חד פעמי השירות הנ”ל יהיה ללא עלות.

ה)  הרופא ינפיק הפניות רפואיות בעת הצורך באופן פרטי בלבד.

ו)   סיכום היעוץ וההפניות (במידה והונפקו) יעברו לחברה ולמטופל.

ז)  שימוש נוסף בשירות יעלה למנוי – 700 שקלים כולל מע”מ .

 

8.       שיחת סינון ויעוץ רפואי ראשוני עם רופאה מומחה לאונות הגבר (סקסולוגית) ללא עלות

א)  שיחה סינון ראשונית שמהלכה הרופאה תיתן המלצה להמשך טיפול.

ב)  במהלך השיחה הרופאה תאפיין את הבעיה הראשונית של המטופל ותתן המלצה טלפונית לאיזה בעל מקצוע על המטופל לפנות – טיפול זוגי, סקסולוג, פסיכולוג,
פסיכיאטר וכדומה…

ג)   השירות יכול להינתן בעילום שם בהתאם לרצון המנוי (המטופל לא יהיה חייב להזדהות בפני הרופאה).

ד)  השירות ללא עלות למנוי  (ללא עלות גם לנו).

 

9.
יעוץ עם סוכן ביטוח ללא עלות

א)  למנוי תהיה האפשרות לבצע פגישה עם סוכן ביטוח מטעם החברה ללא עלות.

ב)  האחריות לביטול ו/או רכישת כיסויים נוספים תהינה על אחריות המנוי בלבד.

ג)  לחברה אין ולא תהיה אחריות על מתן היעוץ הביטוחי ו/או על ההחלטות שהתקבלו במסגרת היעוץ.

 

10.
שירותי פענוח דימות בעלות מסובסדת

א)  כל מנוי יוכל לקבל פענוח דימות מהיר על ידי רופאים מומחים (רדיאולוגים) בהתאם לעלויות בנספח א’.

ב)  פענוח יתבצע תוך 48 שעות.

ג)   המנוי יעלה את דיסק הבדיקה לשרת החברה באמצעות לינק שהחברה תספק.

 

11.   שיחת אונליין עם רופא לצורך הנפקת הפניה במידת הצורך

א) תתבצע שיחת טלפון עם רופא מומחה לצורך הנפקת הפניה בעלות של 200 ₪.

ב) ההפניות יונפקו באופן פרטי בלבד ורק במידת האפשר, קרי לא לכל בדיקה תתאפשר הנפקת הפניה.

ג) מידת האפשרות להנפקת הפניה תימסר ללקוח טרם ביצוע השיחה.

ד) ההפניה תעבור לחברה והחברה תעביר אותה לשימוש המטופל.

 

נספח א’ – מחירון מנויים

בדיקה

עלות
הבדיקה למנוי (מחיר ב-₪)

הערות

צבירת
נקודות

בדיקת US על ידי רופא

 1,450

 

300

בדיקת US על ידי טכנאי

 600

 

180

ממוגרפיה

 980

 

200

ממוגרפיה + US

 1,410

 

330

 2,500

לבדיקה

500

EMG

 1,450

 

330

EMG – סינגל פייבר

 2,300

תל אביב מדיקל סנטר

450

C.T.

 1,350

לאזור, כל אזור נוסף 300 שקלים

350

CT – אנגיוגרפיה

2,450

 

450

CT – אורוגרפיה

 1,750

 

420

PET-CT FDG

 6,000

 

1450

PET CT PSMA

 8,100

 

1900

גסטרוסקופיה

 3,480

 

1000

קולונסקופיה

 4,270

 

1100

גסטרו+קולונוסקופיה

 7,070

 

1900

מיפוי עצמות

 1,100

 

275

מיפוי עצמות SPECT

 1,100

 

275

מיפוי לב SPECT

 2,285

 

500

מיפוי לב תליום/טכניציום

 2,200

 

500

EEG בערנות

 1,800

 

330

EEG בשינה

 1,800

 

420

EEG ערנות +שינה

 2,500

 

650

ספירומטריה
ללא ונטולין

 880

 

210

ספירומטריה
עם ונטולין

 1,310

 

330

אקו לב במנוחה

 900

 

275

אקו לב במאמץ

 1,350

 

330

ארגומטריה

 750

 

230

הולטר לב

 1,220

 

300

הולטר לחץ דם

 1,220

 

300

אקג

 350

כולל פענוח

150

סקר קרדיאלי

 2,322

 

600

מעבר טלפוני על תיק רופאי על ידי רופא כללי/משפחה

 

700

שימוש ראשון ללא עלות 

200

בדיקת קורונה PCR/סרולוגית.
תוצאות תוך 24 שעות

750

 

190

בדיקת קורונה PCR/סרולוגית. 
מהירה

1290

 

370

צירוף חבר לתוכנית מנויים

 

 

100

* US = אולטרסאונד

* C.T. = סי.טי

 

·  במקרה של ייעוץ רופא מומחה תינתן הנחה בגובה 15% ממחיר המחירון המעודכן בחברה לאותה העת

·  החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מחירי המוצרים במחירון הנ”ל מעת לעת

·  החברה שומרת לעצמה את הזכות מעת לעת להוסיף או לגרוע מוצרים מן המחירון הנ”ל

·  בבדיקת MRI תינתן הנחה רק עבור דמי השירות והפענוח המשולמים לחברת MEDASSIST. עלות פענוח, דמי שירות ופתיחת תיק למנויים בסך 800 ₪. עבור בדיקת MRI יצבור המנוי 300 נקודות

נספח ב’ – ייפוי כוח

 

ב.  אני הח”מ מייפה את כוחה של חברת מדאסיסט בע”מ, ח.פ 515954089, רחוב הברזל 11 תל אביב. לבצע עבורי את הפעולות הבאות:

 

1. להשתמש ולפנות לאתר הר הביטוח (harb.cma.gov.il) ולקבל בשמי את פרטי הביטוח המוצגים באתר הר הביטוח לרבות שם הפוליסה, מספר הפוליסה, מחיר שאני משלם על הפוליסה ומועדי הפוליסה וזאת באמצעות שימוש בפרטים הבאים: מספר תעודת הזהות שלי, תאריך הנפקת תעודת הזהות שלי, מידע בדבר יציאתי לחו”ל בשלוש שנים האחרונות ומידע על תאירך הנפקת דרכון (האם הונפק לי דרכון בשלוש שנים האחרונות).

2. לפנות לחברות הביטוח אשר יופיעו באתר “הר הביטוח” בחברות הביטוח אשר מבטחות אותי בביטוחי בריאות בלבד, ולקבל מהן העתק מפוליסות הביטוח אשר רשומות על שמי.

3. אישור לפניית קופת החולים בה אני חבר על מנת לקבל את הכיסויים שלי בה.

4. לפנות לקופת החולים וחברות הביטוח שלי על מנת לקבל החזרים כספיים.

5. למסור לספקי השירות השונים של החברה את המידע שנאסף על שמי לרבות מידע רפואי שהעברתי לחברה לצורך קבלת שירות בלבד.

6. ייפוי כוח זה יעמוד בתוקף לאורך כל תקופת המנוי ועד שלא התקבלה בקשה מפורשת של המנוי לבטל ייפוי כוח זה (ביטול מנוי שווה ערך לבקשה לביטול ייפוי כוח)

7. במקרה של מנוי משפחתי, ייפוי כח זה יהיה תקף לגבי כל המנויים תחת המנוי המשפחתי לרבות ילדים מתחת לגיל 18 

8.הנני מאשר כי המידע הכלול בטופס זה וכל מידע נוסף שיימסר בעתיד על ידי לחברה, נמסר בהסכמתי וכי לא חלה עלי חובה חוקית למסור את המידע. ידוע לי שהמידע ישמר במאגרי המידע של החברה ו/או אצל גורם אחר מטעמה לרבות ספקי משנה וישמש לצורך מתן השירות בלבד לרבות עיבוד המידע, לצרכים עסקיים ו/או לצורך שירותים נלווים אחרים ובכפוף לכל דין

 

קבע את התור שלך במהירות ב־72 השעות הקרובות

קבע את התור הקרוב ביותר לרופא שלך

קבע את התור המוקדם ביותר לרופא שלך היום

מלא את פרטיך ואנחנו ניצור קשר בהקדם